Horizon Europe: NYMPHE

V januári 2023 bol zahájený projekt z grantovej schémy Horizon Europe – NYMPHE (New system-driven bioremediation of polluted habitats and environment). Projekt je zameraný na spájanie individuálnych bioremediačných prístupov do integrovaných technológií a ich následná aplikácia na remediáciu znečistených lokalít s rôznym typom kontaminácie. Koordinátorom projektu je Univerzita v Bologni, riešiteľské konzorcium pozostáva
z 18 partnerov (vrátane nás) z 12 európskych krajín. Viac informácii tu.